ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Απασχόληση φοιτητών, σπουδαστών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες.
 • Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,  με προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από την τοπική  αγορά και ανάπτυξη της τοπικής  οικονομίας.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας.
 • Ενίσχυση  στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (www.hamogelo.gr), κουμπαράς του οργανισμού στο γραφείο μας.
  .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
 • Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων πληροφόρησης των πελατών.
 • Προσαρμογή της ιστοσελίδας μας, για ΑμΕΑ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της λήψης  συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και εφαρμογής κανόνων τεχνικού ασφαλείας.
 • Ενημέρωση και προστασία από βλαπτικούς  παράγοντες στους εργασιακούς χώρους.
 • Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κλπ.
 • Προώθηση εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων σε κοινωνικές δράσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχουμε σε δράσεις και προάγουμε την ανακύκλωση στο χώρο εργασίας μας, με:

 • Την συλλογή χαρτιού, μελανιών, ηλεκτρονικών συσκευών και την τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
 • Τοποθέτηση στο γραφείο μας, ειδικού κάδου συγκέντρωσης μπαταριών (www.afis.gr).
 • Τοποθέτηση  στο γραφείο μας, ειδικού κάδου συγκέντρωσης από πλαστικά καπάκια.