Η πολυετή μας εμπειρία και εξειδίκευση μας οδήγησε στη διοργάνωση σεμιναρίων με στόχο να μεταφέρουμε αυτήν την εμπειρία και τεχνογνωσία μας σε συναδέλφους ή και λοιπούς ενδιαφερόμενους (ιδιώτες και επιχειρηματίες). Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε τακτικά:

  • Σεμινάρια φορολογικών και εργατικών θεμάτων
  • Σεμινάρια φορολογικών θεμάτων κατοίκων εξωτερικού 

Η διοργάνωση μάλιστα των δεύτερων λαμβάνει χώρα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες και φορείς του εξωτερικού.

Διατίθεται αίθουσα, πλήρως εξοπλισμένη, για σεμινάρια, ημερίδες, γενικές συνελεύσεις, εκλογές σωματείων, παρουσιάσεις, ειδικά  σεμινάρια θεάτρου &  εικαστικών τεχνών, κ.λπ.