Φοροτεχνικές υπηρεσίες

/Φοροτεχνικές υπηρεσίες
Φοροτεχνικές υπηρεσίες2017-05-20T17:28:32+03:00
  • Φορολογικός σχεδιασμός και υποστήριξη.
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • Φορολογικές δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
  • Συμβιβασμοί και Προσφυγές.
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
  • Σύσταση αλλοδαπών εταιρειών.
  • Διαδικασίες επαναπατρισμού κεφαλαίων εξωτερικού.

Σημαντικά νέα 15νθημέρου