ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΕΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 2015

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ 2013