ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΟΝΑΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΣΤΟ Ε.Κ.ΠΑ.) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΕΑ (ΣΤΟ ΕΒΕΑ) ΜΑΪΟΣ 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΕΕΑ (ASTIR PALACE) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΕΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 2015

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ 2013