Έντυπα

/Έντυπα
Έντυπα2018-05-03T11:00:09+03:00

Ακολουθεί ένα σύνολο επίσημων εντύπων από τη ΓΓΠΣ (Υπουργείο Οικονομικών) τα οποία μπορείτε (κλικάροντας στην ονομασία τους) να κατεβάσετε (download) για άμεση χρήση – πληροφόρησή σας. Γενικά έντυπα | Φορολογικά έντυπαΕργατικά έντυπα | Καταστατικά (υποδείγματα)

Γενικά έντυπα

Φορολογικά έντυπα

Εργατικά/Ασφαλιστικά έντυπα

Καταστατικά (υποδείγματα)

Σημαντικά νέα 15νθημέρου