Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εκλογές 2010: Στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου 2010 για το Ο.Ε.Ε., ο φοροτεχνικός Νίκος Καβουρίνος, ήταν υποψήφιος με την παράταξη της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. για την ΣτΑ του Ο.Ε.Ε.

Εκλογές 2013: Στις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ο.Ε.Ε., ο φοροτεχνικός Νίκος Καβουρίνος, εξελέγη με την παράταξη της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. στην ΣτΑ του Ο.Ε.Ε. Μάλιστα κατέλαβε την τρίτη θέση (βάση σταυροδοσίας) μεταξύ εκατό υποψηφίων στο Ν. Αττικής. Η διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε από 15/12/2013 έως 11/12/2016.

Εκλογές 2016: Στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016 για το Ο.Ε.Ε., ο φοροτεχνικός Νίκος Καβουρίνος, επανεξελέγη με την παράταξη της “Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ” στην ΣτΑ του Ο.Ε.Ε. Μάλιστα κατέλαβε την έβδομη θέση (βάση σταυροδοσίας) μεταξύ εκατό υποψηφίων στο Ν. Αττικής. Η διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε από 12/12/2016 έως 15/12/2019.

Εκλογές 2019: Στις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2019 για το Ο.Ε.Ε., ο φοροτεχνικός Νίκος Καβουρίνος, επανεξελέγη με την παράταξη της “Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ” στην ΣτΑ του Ο.Ε.Ε. Μάλιστα κατέλαβε την έβδομη θέση (βάση σταυροδοσίας) μεταξύ ενενήντα τεσσάρων υποψηφίων στο Ν. Αττικής. Η διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε από 16/12/2019 και είναι τετραετής.

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Εκλογές 2011: Ο Νικόλαος Δ. Καβουρίνος εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) από την 19/02/2011 έως 12/02/2014.

Αντιπρόσωποι Ε.Φ.Ε.Ε.Α. ΣΤΗΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Εκλογές 2012: Ο Νικόλαος Δ. Καβουρίνος εκλέχθηκε αντιπρόσωπος της ΕΦΕΕΑ στην ΠΟΦΕΕ. Η διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε από 27/10/2012 και έληξε την 7/11/2015.

Εκλογές 2015: Ο Νικόλαος Δ. Καβουρίνος εκλέχθηκε αντιπρόσωπος της ΕΦΕΕΑ στην ΠΟΦΕΕ (τρίτη θέση βάση σταυροδοσίας, στο Ν. Αττικής). Η διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε από 8/11/2015 και έληξε την 7/11/2018.

Εκλογές 2018: Ο Νικόλαος Δ. Καβουρίνος εκλέχθηκε αντιπρόσωπος της ΕΦΕΕΑ στην ΠΟΦΕΕ (τέταρτη θέση βάση σταυροδοσίας, στο Ν. Αττικής). Η διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε από 8/11/2018 και είναι τριετής.